Interpunctie‎ > ‎

De punt

De punt gebruiken we om:
•   om het einde van een zin aan te geven
•   na afkortingen
 
Kort je een woord af, dan komt de punt achter de afkorting.
•   jongstleden wordt jl.
•   enzovoort wordt enz.
•   namelijk wordt nl.
 
Verwijst de afkorting naar meer dan 1 woord (= woordgroepen), dan komt er achter elke letter van de afkorting een punt.
•   onder andere wordt o.a.
•   met andere woorden wordt m.a.w.
•   ter gelegenheid van wordt t.g.v.
 
Uitzondering: aanstaande wordt a.s. en alstublieft wordt a.u.b.
 
Let op: Als de afkorting het laatste woord van de zin is, krijg je toch maar 1 punt.
•   Ik heb dat gelezen in de krant van 8 maart jl.
 
In zogenaamde letterwoorden worden er meestal geen punten gebruikt. Letterwoorden zijn veel gebruikte afkortingen, waarvan we bijna niet meer weten waar de afkorting voor staat.
•   KLM, VARA, ANWB, NS, VPRO, HEMA
 
In grote getallen gebruik je een punt om duizendtallen aan te geven
•   10.000
•   2.4446.808
 
Tussen uren en minuten plaat je een punt.
•   13.15 uur