Ontleden‎ > ‎

Oefeningen ontleden 2

Oefeningen persoonsvorm:

(10 x 15 zinnen waarin je de persoonsvorm (pv) moet intypen,

de lesjes zijn gekoppeld)

pv1  pv2  pv3  pv4 pv5  pv6  pv7  pv8  pv9  pv10

Oefeningen:

(9 lessen van 10 zinnen, de lessen zijn aan elkaar gekoppeld, begin bij lesje 1)

werkwoordelijk gezegde (ww. gez) en onderwerp:

lesje 1  lesje 2  lesje 3

 

werkwoordelijk gezegde (ww. gez)/onderwerp (ond)/lijdend voorwerp (lijd.vw)

lesje 4  lesje 5  lesje 6

 

werkwoordelijk gezegde (ww. gez)/onderwerp (ond)/lijdend voorwerp (lijd.vw)/

meewerkend voorwerp (meew vw) lesje 7  lesje 8