Stijlfiguren

Stijlfiguren gebruik je om indruk te maken op een luisteraar of lezer.
Het zijn middelen om dat wat je wilt zeggen, treffender of sterker uit te drukken
.
 
Als je meer informatie wilt, moet je het betreffende item aanklikken:
 
Archaïsme                                                                   Hyperbool en understatement           
 
Barbarisme                                                                  Ironie, sarcasme en cynisme                                                           
 
Cliché                                                                          Litotes 
 
Climax - omgekeerde climax - anticlimax                       Modewoorden
 
Contaminatie                                                               Paradox                                                                
 
Eufemisme                                                                  Woordspeling                                                                                          
 
Taal- en stijlfouten    (verwijswoorden)                            Retorische vraag
 
Herhaling - tautologie - pleonasme                               Synoniemen
 
Platte woorden                                                           Homoniemen
 
Oefening stijlfiguren