Zakelijke brief

Het schrijven van een brief. Eerst zie je het standaardmodel van een zakelijke brief,  daaronder wordt aangegeven welke gegevens op die plaatsen moeten staan.

 

Standaardmodel van een zakelijke brief

 

naam afzender

straatnaam/postbus     nr.

postcode woonplaats

 

plaats, datum

 

naam geadresseerde

straatnaam/postbus    nr.

postcode woonplaats

 

Betreft: ----------------------------

 

Aanhef,

 

Kern van de brief -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Afsluiting,

 

Ondertekening

 

(Bijlagen:-----------------------------)


 

Aanhef:

 

Geachte heer (----------),

Geachte mevrouw (----------),

Geachte heer/mevrouw,        Let op de komma!

 

 

Betreft:

 

Hier schrijf je waarover je brief gaat, bijv.

Betreft: Uw brief van 16 jan. jl.

Betreft: sollicitatie

Betreft: klacht over een bij U gekochte cd-speler

 

Kern van de brief:

 

Let hier op indeling in inleiding/kern/slot, alinea-indeling, schrijffouten, verzorging.

 

Afsluiting: 

 

Hoogachtend,

Met vriendelijke groet,      Let weer op de komma!

 

 

Bijlage(n):

schrijf hier het aantal bijlagen of wat voor bijlage er bij de brief zit(ten) bijv.:

Bijlage: curriculum vitae

                kopie diploma vwo.

 

 

Voor meer informatie klik je op een van de volgende onderwerpen:

 sollicitatiebrief          voorbeeld zakelijke brief

 tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief