Opdracht 1 antwoorden

Waar het nodig is, staat in rood de uitleg tussen haakjes

1.  De man loopt met zijn kar door de straat.                                                 (loop+t ; de man is enkelvoud)

2.  Hij gaat naar de markt.

3.  Onderweg komt hij een meisje tegen.                                                       (kom+t ; hij is enkelvoud)

4.  Dat meisje vindt hem wel aardig.                                                             (vind+t ; dat meisje is enkelvoud

5.  Zij groet hem dan ook hartelijk.

6.  Daarna vraagt zij hem waar hij naar toe gaat.                                           (vraag+t ; zij is enkelvoud)

7.  "Ik wil naar de markt," antwoordt hij.                                                       (antwoord+t ; hij is enkelvoud)

8.  "Wat wordt daar allemaal verkocht?" vraagt het meisje.                            (word+t ; wat is enk.. vraag+t ; het meisje is enk.)

9.  "Ik ga groenten en fruit kopen," vertelt de man.                                        (vertel+t ; de man is enkelvoud)

10. "Heb je daarom je kar bij je?" zegt het meisje.                                          (zeg+t ; het meisje is enkelvoud)

11. De man antwoordt hierop dat dat inderdaad daarom is.                             (antwoord+t ; de man is enkelvoud)

12. Het meisje vindt het toch gek dat hij met die kar door de straat loopt.        (vind+t ; het meisje is enkelvoud)

13. "Hij is al oud, maar nu wordt hij ook nog een beetje gek," denkt zij.           (word+t ; de man is enkelvoud. denk+t ; zij is enkelvoud)

14. Zij huppelt snel verder, want zij moet op tijd op school zijn.                      (huppel+t ; zij is enkelvoud)

15. Onderweg kijkt zij nog een keer om, maar zij ziet hem niet meer.               (kijk+t ; zij is enkelvoud)

Comments