het vak nederlands

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel

Giedlewg he!

Soms blijkt het vak Nederlands moeilijker te zijn dan je dacht. Je kunt problemen hebben met de spelling of met de spelling van werkwoorden. Misschien is het begrijpend lezen (tekstverklaren) voor jou een probleem of het samenvatten. Ook is het mogelijk dat je moeite hebt met het analyseren van een betoog, wat is de stelling, wat zijn de hoofdargumenten, subargumenten, tegenargumenten, weerleggingen en de conclusie?

Op deze site staan veel oefeningen voor je bij elkaar gezocht die je misschien een beetje kunnen helpen.

Ook de theorie die daarbij hoort, is hier te vinden.