Onder wie of waaronder

“Onder wie” wordt gebruikt om aan te geven dat je het over één persoon tussen alle andere hebt. Het wordt alleen voor personen gebruikt. Bijvoorbeeld: “Alle spelers stonden opgesteld, onder wie Seedorf”.

”Waaronder” gebruik je voor een ding/zaak onder vele andere. Bijvoorbeeld: “Er stonden veel auto's geparkeerd, waaronder ook een Ferrari.”