Helmonds......de kortste taal

Is Helmonds de kortste taal van ons land?

Nederlands: Dit behoort tot de mogelijkheden.

Helmonds: Dè ken.

Nederlands: Hieromtrent kunnen wij U geen enkele zekerheid bieden.

Helmonds: Ge wit ut nie.

Nederlands: Zou U dat eens willen herhalen?

Helmonds: Wà?

Nederlands: Zulks ben ik geenszins van plan.

Helmonds: Dè dènk ik toch nie.

Nederlands: Ligt dat in de lijn der verwachtingen?

Helmonds: Zou dè?

Nederlands: Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden.

Helmonds: Hèndig zat!

Nederlands: Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren.

Helmonds: Dès sund.

Nederlands: Hetgeen U mij nu vertelt, verbaast mij ten zeerste.

Helmonds: Wa zedde naw?

Nederlands: Deze informatie is totaal nieuw voor mij.

Helmonds: Dor wee ‘k niks van.

Nederlands: Het leven van een Helmonder gaat niet over rozen.

Helmonds: Tis wa!

Nederlands: Ligt dat binnen het kader van Uw bevoegdheden?

Helmonds: Madde gaai dè wel?