Zakelijke brief

Het schrijven van een brief. Eerst zie je het standaardmodel van een zakelijke brief, daaronder wordt aangegeven welke gegevens op die plaatsen moeten staan.

Standaardmodel van een zakelijke brief

naam afzender

straatnaam/postbus nr.

postcode woonplaats

plaats, datum

naam geadresseerde

straatnaam/postbus nr.

postcode woonplaats

Betreft: ----------------------------

Aanhef,

Kern van de brief -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afsluiting,

Ondertekening

(Bijlagen:-----------------------------)

Aanhef:

Geachte heer (----------),

Geachte mevrouw (----------),

Geachte heer/mevrouw, Let op de komma!

Betreft:

Hier schrijf je waarover je brief gaat, bijv.

Betreft: Uw brief van 16 jan. jl.

Betreft: sollicitatie

Betreft: klacht over een bij U gekochte cd-speler

Kern van de brief:

Let hier op indeling in inleiding/kern/slot, alinea-indeling, schrijffouten, verzorging.

Afsluiting:

Hoogachtend,

Met vriendelijke groet, Let weer op de komma!

Bijlage(n):

schrijf hier het aantal bijlagen of wat voor bijlage er bij de brief zit(ten) bijv.:

Bijlage: curriculum vitae

kopie diploma vwo.

Voor meer informatie klik je op een van de volgende onderwerpen:

sollicitatiebrief voorbeeld zakelijke brief

tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief