Als of dan

Een van de meest gemaakte fouten. En het is zo eenvoudig!

“Als” gebruik je altijd als bij een vergelijking de twee partijen van hetzelfde niveau zijn. Bijvoorbeeld: “Zij is even groot als hij!”

“Dan” gebruik je bij twee zaken die niet gelijk aan elkaar zijn. Bijvoorbeeld: “Jan is dikker dan Tom” of: “Hij gooit verder dan zij”.

Soms krijg je te maken met een ontkennende zin, bijvoorbeeld: “Zij is niet dikker dan Jan”. In dit geval blijft de regel van kracht, het woord “niet” maakt in dit geval geen verschil.

Probeer de volgende oefening: Oefening als - dan