Evaluatiecriteria bronnen

2B Evaluatiecriteria

De publicatie Digitale leermiddelen voor het Secundair Onderwijs van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd in 2005 in alle secundaire scholen verspreid. De digitale versie is te vinden op KlasCement, de portaalsite voor en door leerkrachten (www.klascement.net).

Een van de 46 lesfiches met heel bruikbaar lesmateriaal handelt over het ‘Evalueren van websites’.

Aan de hand van een aantal criteria die algemeen worden aanvaard, kan de leerkracht nagaan in welke mate de website voldoet aan de diverse eisen.

Dit zijn de vragen die naar een beoordeling leiden.

Nauwkeurigheid/betrouwbaarheid

* Worden feiten of fictieve gegevens beschreven?* Is de tekst komisch, ironisch bedoeld?* Is een auteur aanwijsbaar?

Autoriteit

* Wie is de auteur?* Is de auteur beroepshalve met het onderwerp bezig?* Is de auteur verbonden aan een educatieve instelling?* Is een biografie van de auteur te raadplegen?* Is er een verwijzing naar andere werken van de auteur?* Kun je contact opnemen met de auteur? Op welke manier?* Is er een link naar ‘About Us’? Wat leert ons die informatie?* Verwijzen andere internetbronnen naar deze site?

Objectiviteit

* Beschrijft de auteur feiten, of een mening?* Is de auteur bevooroordeeld op politiek, ideologisch, cultureel, religieus vlak?* Spreekt de auteur genuanceerd over een onderwerp, of eerder eenzijdig?* Is de toon van de tekst eerder zakelijk, nuchter, of emotioneel?* Gaat het over feiten, of over (verdekte) reclame?* Is informatie goed gescheiden van reclame?* Waarvoor wordt reclame gemaakt?

Actualiteit

* Kun je de datum achterhalen wanneer de tekst geschreven is?* Is de informatie up-to-date?* Is het belangrijk dat de informatie up-to-date is?* Wordt de pagina regelmatig geüpdatet?* Is er een link naar ‘What’s New’?

Reikwijdte en diepgang

* Wordt het onderwerp eerder oppervlakkig of uitgebreid uitgewerkt?* Is de site afgewerkt, of nog ‘Under Construction’?* Wordt de structuur van de site duidelijk gemaakt?* Kun je de internetinformatie vergelijken met offline bronmateriaal?* Wordt een bibliografie over het onderwerp aangeboden?* Als het over links gaat: wat is de kwaliteit ervan?* Is de pagina méér dan een aanbod van links?

Vormgeving

* Is de lay-out verzorgd?* Is er een overvloed aan fotomateriaal, zodat de pagina langzaam inlaadt?* Kun je makkelijk navigeren doorheen de site?* Zijn er tikfouten, taalfouten, grammaticale fouten? <<

COS jaargang 19 nummer 10 – 2007

29