Barbarisme

Indien een woord uit een andere taal wordt overgenomen, noemen we dit een "barbarisme". Zo kennen we:

Germanismen (= woorden uit het Duits overgenomen).

Voorbeelden van Germanismen:

  • bemerking = opmerking

  • ze zetten zich = ze gaan zitten

  • grootstad = een grote stad

  • vijftiger jaren = jaren vijftig

Anglicismen (woorden uit Engels overgenomen).

Voorbeelden van Anglicismen:

  • geldmaken = geld verdienen

  • pijplijn = pijpleiding

  • frontpagina = voorpagina

Gallicisme (= woorden overgenomen uit het Frans)

Voorbeelden van Gallicisme:

  • iemand op afstand houden = iemand op een afstand houden

  • op het eerste zicht = op het eerste gezicht

  • een gekend schrijver = een bekend schrijver (ook Belgicisme)