Onbedoelde humor - school

De volgende 15 zinnen zijn afkomstig uit brieven en opstellen.

De fouten die daarin staan, hebben een komisch effect, hoewel dat niet de bedoeling van de schrijver is geweest.

Opdracht: verbeter de zinnen als dat mogelijk is.

1. Briefje voor school: Met het oog op z'n knie kan onze Jantje niet deelnemen aan de gymnastieklessen.

2. Briefje van moeder: Geachte Juf, Hiermede zet ik mij neder, alsdat Jolanda ziek is. Ik teken en blijf in verwachting,

mevrouw Stroecken.

3. Ik deel u hierbij mede dat mijn dochter dyslesbies is.

4. Uit opstel: Mijn tante ging met mij naar de dierentuin. Daar zitten vele apen. Mijn oom was er ook bij.

5. Ook uit een opstel: wij hebben thuis een gevaarlijke hond, het is een pisboel terrier.

6. Mijn vader heeft een stuurverkrachting op zijn auto.

7. Oproepje aan alle ouders: "Mocht u des ondanks bij uw kind haarluizen aantreffen, dan verzoeken wij u dringend,

doch vriendelijk deze zo snel mogelijk aan de leerkracht door te geven."

8. Hij wordt misschien verrast in het crematorium

9. Toen Karel V begon te regeren waren de Friezen nog niet ontworpen.

10. Dit is stelling van Piet Apegras

11. Ik heb mijn leesverslag niet af kunnen maken want onze lezersprinter is kapot.

12. Je mag niet stelen anders kom je nooit in de HEMA.

13. In een mortuarium liggen dodelijke overschotten.

14. Als je in hoger beroep gaat ga je naar het Hof van Castratie.

15. Kunstmatige inseminatie is wanneer de boer het doet in plaats van de stier.

_____________________________________________________________________________________