Een beschouwing schrijven

Hoe moet je nou een beschouwing schrijven en wat is een beschouwing eigenlijk?

Wat is een beschouwing?

Een beschouwing is een objectieve tekst waarbij de schrijver de lezers van de beschouwing zelf een mening laten vormen. Hij zet zijn lezers dus aan het denken. De mening van de schrijver is niet belangrijk en mag er ook niet in staan, anders wordt het een betoog. De schrijver legt de lezer bepaalde standpunten voor en laat de lezer zelf beslissen wat hij of zij ervan vindt. Het doel bij een beschouwing is de lezer na te laten denken over een bepaald onderwerp.

Bouwplan

Voor je gaat beginnen met schrijven is het erg handig om een bouwplan te maken. Je kunt een bouwplan zien als de basis van een beschouwing. In een bouwplan zorg je dat je alle aspecten versimpeld weergeeft. Eerst maak je een indeling per alinea en beschrijf je wat er in die alinea moet komen te staan.

Voorbeeld van een bouwplan:

§ Alinea 1: Inleiding

§ Alinea 2: Beschrijving

§ Alinea 3: Oorzaken

§ Alinea 4: Gevolgen

§ Alinea 5: Mogelijke oplossingen

§ Alinea 6: Samenvatting

Omdat bij ieder onderwerp een ander soort tekst hoort, is het bouwplan niet altijd het zelfde. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de keuze van je structuur (voor- en tegen; verleden – heden; verschijnsel – verklaring; proleemstructuur)

Voorbeeld van een uitgewerkt bouwplan

§ Tekstsoort: beschouwing

§ Stelling: Wat is vandalisme

Alinea 1

Inleiding: actueel voorbeeld.

Alinea 2

Beschrijving: Wat is vandalisme en waar komt het voor?

Alinea 3

Oorzaken: Hoe komt het dat mensen zich vandalistisch gaan gedragen?

Alinea 4

Gevolgen: Wat zijn de gevolgen van vandalisme?

Alinea 5

Oplossingen: Wat zijn de oplossingen voor vandalisme?

Alinea 6

Samenvatting: Hier geef je een beknopte samenvatting van je beschouwing (Geef geen conclusie = betoog).

Bij een beschouwing is het belangrijk dat je de goede en slechte kanten van het onderwerp goed belicht. Denk er goed aan dat je eigen mening niet te nadrukkelijk aanwezig is.

Inleiding

De inleiding is bedoeld om lezers te trekken. Als ze de inleiding hebben gelezen moeten ze nieuwsgierig zijn naar de rest van het artikel. Je kunt bijvoorbeeld een actuele gebeurtenis combineren met het onderwerp van je beschouwing.

Beschrijving

Hier beschrijf je duidelijk waar je beschouwing over gaat. Het moet niet zo zijn dat de lezer pas aan het einde van je beschouwing door heeft waar het over gaat. Wees daarom duidelijk over je onderwerp.

Oorzaken

Noem hier de belangrijkste oorzaken. Deze oorzaken kun je later weer betrekken bij de mogelijk oplossingen die je geeft voor een bepaald probleem.

Gevolgen

Geef de gevolgen van je onderwerp hier duidelijk weer en betrek ook deze gevolgen bij de oplossingen.

Oplossingen

Bij de oplossingen kun je aangeven hoe er op een het onderwerp gereageerd kan worden, waardoor het minder negatief of juist nog positiever wordt.

Samenvatting

In de samenvatting geef je uiteindelijk een korte samenvatting van je beschouwing, waarbij je alle belangrijke oorzaken, gevolgen en oplossingen noemt.