Omdat of doordat

Om het verschil tussen omdat en doordat te begrijpen, moet je eerst het verschil weten tussen een oorzaak en een reden.

Een oorzaak is datgene dat een bepaald gevolg heeft en losstaat van de menselijke wil. Je hebt er dus als mens geen enkele invoed op. Bijvoorbeeld: “Doordat het weken achtereen heeft geregend, is het peil van de rivieren sterk gestegen.”

Een reden is datgene dat iemand aanzet tot handelen of gebruikt als argument (bij reden is sprake van wil en opzet). Je hebt dus als mens wel degelijk invloed . Omdat het pijpenstelen begon te regenen, stak zij haar paraplu op.

“Doordat” wordt gebruikt bij een oorzaak, “omdat” wordt gebruikt bij een reden.