Het examen bestaat uit vijf onderdelen

Examen Nederlands MBO


Het examen voor het vak Nederlands op het MBO bestaat uit vijf onderdelen:

1. Spreken;

2. Gesprekken voeren;

3. Schrijfvaardigheid;

4. Lezen;

5. Luisteren.


De eerste drie zijn schoolexamens, de twee laatste worden centraal afgenomen (CITO).

De opleiding zelf bepaalt hoe de schoolexamens worden afgenomen. Dit kunnen examens zijn die

door de school (opleiding) zijn samengesteld of examens die worden ingekocht. De bekendste

hiervan zijn de z.g. TOA-examens en Deviant.


De beoordeling van deze examens verschilt. Zo kun je bij schoolexamens vaak een onvoldoende voor

een bepaald onderdeel compenseren met een “Goed” voor een ander onderdeel. Bij TOA-examens

kan dit niet. Als je een onvoldoende voor een bepaald onderdeel hebt, is de hoogst haalbare score

een 5,4.


De mondelinge taalvaardigheid wordt, zoals je hierboven kunt zien, op twee manieren getoetst. De

eerste is in de vorm van een monoloog, een presentatie. De tweede manier is het voeren van een

gesprek. Dit geldt zowel voor niveau 2F als voor 3F.


De schriftelijke taalvaardigheid kan op verschillende manieren getoetst worden. De opleiding kan een

eigen examen ontwikkelen en dat kan dan zowel op de computer als met de pen uitgewerkt worden.

Bij de TOA-examens wordt op niveau 2F getoetst aan de hand van drie opdrachten. Voor niveau 3F

zijn dat twee opdrachten. Deze examens worden op de computer uitgewerkt.


De volgende twee examens zijn centrale examens die door CITO zijn samengesteld.

De leesvaardigheid wordt getoetst aan de hand van vragen bij een aantal korte teksten. Dit examen

wordt online afgenomen. Je krijgt daarvoor een bepaalde tijd.


Bij luistervaardigheid krijg je een aantal fragmenten te zien en te horen en daarover worden dan

vragen gesteld. Dit examen wordt ook online afgenomen. Je mag de fragmenten stilzetten of

terugspoelen maar je moet daarbij wel de tijd in de gaten houden.


Op de volgende pagina’s worden eerst de drie schoolexamens verder uitgewerkt, daarna krijg je wat meer informatie over de centrale examens..