Onbedoelde humor - brieven

De volgende 59 zinnen zijn afkomstig uit brieven verstuurd aan de schadeafdeling van een verzekeringsmaatschappij

De fouten die in deze brieven staan, hebben een komisch effect, hoewel dat niet de bedoeling van de schrijver is geweest.

Opdracht: verbeter de zinnen als dat mogelijk is.

 1. Intussen is het loopgips van mijn rechter arm verwijderd.

 2. Een voetganger kwam plotseling van de stoep en verdween vervolgens zonder een woord te zeggen onder mijn auto.

 3. Ik heb zoveel formulieren moeten invullen, dat ik veel liever had gehad dat mijn geliefde man helemaal niet gestorven was.

 4. Ik ben nog nooit van een ongeval weggevlucht. Integendeel, ik moest altijd weggedragen worden.

 5. Bij thuiskomst reed ik per ongeluk een verkeerde oprit in en ramde een boom die daar bij mij niet staat.

 6. Toen ik de kruising naderde, verhief zich daar een hek om mijn vrije zicht te belemmeren.

 7. Wie mijn portemonnee gestolen heeft kan ik niet zeggen, aangezien er van mijn familie niemand in de buurt was.

 8. Voor zulke vuile uitvluchten moet u toch echt een dommer iemand zoeken maar die zult u niet makkelijk kunnen vinden.

 9. De voetganger had kennelijk geen idee in welke richting hij moest gaan en dus reed ik hem aan.

 10. Mijn zoon heeft die vrouw niet omver gerend. Hij is er heel snel voorbij gerend en door de ontstane tocht is ze omgevallen.

 11. Uw computer heeft mij een kind toebedeeld. Maar ik heb helemaal geen kind. En al helemaal niet van Uw computer.

 12. (Uit een proces-verbaal) De achtervolgde sprong te water en dook ondanks meermaals herhaalde sommatie niet meer op.

 13. Mijn motorfiets moest, net als ikzelf, vanwege ernstige schade weggesleept worden.

 14. Ik heb mijn rechter arm gebroken, mijn bruid heeft haar voet verstuikt. Ik hoop U hiermee van dienst geweest te zijn, hoogachtend, ...

 15. Ik reed door de weide. Plotseling kwamen er van links en rechts meerdere voertuigen. Ik wist niet meer waar ik heen moest, en toen knalde het van voren en van achteren.

 16. De politieauto gaf mij een stopteken. Bij het zoeken van een geschikte plek vond ik een brugpijler.

 17. Ik schrijf U vandaag voor de eerste en de laatste keer. Mocht blijken dat U niet antwoordt dan schrijf ik u meteen weer!

 18. Mijn auto reed eenvoudig rechtuit verder, hetgeen er in een bocht in het algemeen toe lijdt dat men de straat verlaat.

 19. Ik reed achteruit een steile straat naar beneden, doorboorde een afscheidingsmuurtje en ramde een bungalow. Ik kon me gewoon niet herinneren waar het rempedaal gemonteerd was.

 20. Mijn dochter heeft haar voet verstuikt omdat dat stomme vrouwvolk het verdomt fatsoenlijk schoeisel te dragen.

 21. We hebben geen inkomsten uit de veehouderij. Met de dood van mijn man is ook het laatste rund van het erf vertrokken.

 22. Toen ik op de rem wilde trappen, was deze er niet.

 23. Mijn fiets kwam van het voetpad af, raakte een Porsche en reed zonder mij verder.

 24. Onze auto's knalden tegen elkaar precies op het moment dat we elkaar tegenkwamen.

 25. Meteen na de dood van mijn man ben ik weduwe geworden.

 26. Ik reed eerst met mijn auto tegen de vangrail, sloeg toen over de kop en knalde tenslotte tegen een boom. Toen verloor ik de macht over het stuur.

 27. De andere wagen was absoluut onzichtbaar en toen verdween hij.

 28. In hoog tempo naderde de telegraafpaal mij. Ik begon te zigzaggen maar ondanks dat raakte de telegraafpaal mij tegen de radiator.

 29. Noch voor ik hem aanreed was ik er al van overtuigd, dat deze oude man nooit de overkant van de straat zou bereiken.

 30. Na veertig jaar schadevrij gereden te hebben viel ik achter het stuur in slaap.

 31. Een onzichtbaar voertuig kwam uit het niets, ramde tegen mij aan en verdween toen spoorloos.

 32. Toen ik een vlieg wilde doodslaan raakte ik een lichtmast.

 33. In eerste instantie heb ik tegen de politie gezegd dat ik niet gewond was maar toen ik mijn hoed afzette bemerkte ik de schedelbreuk

 34. De getuigen van de aanrijding zijn tegen de achterkant aangeniet.

 35. Kort en goed: Als ik het geld niet binnen acht dagen ontvang, zie ik er geheel vanaf!

 36. Ik ben zwaar ziek geweest en tot tweemaal toe bijna gestorven. Dan kunt u toch op zijn minst alvast de helft van de overlijdenspremie uitkeren?

 37. Laat U het mij alstublieft weten indien u dit schrijven niet ontvangen hebt.

 38. De auto, welke uit de Mariastraat kwam, keek naar links en had mij niet gezien.

 39. Mijn wagen was reglementair geparkeerd toen ik in het andere voertuig reed.

 40. Ik liet mijn wagen even alleen en ofwel opzettelijk ofwel per ongeluk, reed hij weg.

 41. Ik gaf een signaal met mijn klakson, maar hij werkte niet, want hij was gestolen.

 42. Ik reed tegen een verlichtingspaal die verborgen stond achter een voetganger.

 43. De wagen moest plots uitwijken, ingevolge een onzichtbare vrachtwagen.

 44. “Omdat ik doof ben, heb ik de fietser niet zien aankomen.”

 45. De lantaarnpaal kwam dichterbij. Ik probeerde hem te ontwijken, maar hij raakte nog net mijn voorste uiteinde.

 46. Om een botsing te vermijden, stuurde ik tegen de andere wagen.

 47. Ik botste op een stilstaande wagen die uit de andere richting kwam.

 48. Volgens de taxatie van de expert zal de schade tussen de 250.000 en een kwart miljoen bedragen.

 49. Tijdens het dansen van de bekende Holladihia-Hoppsassa sprong ik overmoedig omhoog, waarbij ik mijn danspartner stevig ondersteunde. Daarbij kwam het kelderplafond sneller op mij af dan ik verwachtte.

 50. In U schrijven van 26.6 over de nieuwe eigen bijdrage heeft u mij allervriendelijkst tot mejuffrouw bevorderd, wat echter in samenhang met mijn voornaam Henk helaas aanleiding tot pijnlijke vermoedens kan geven.

 51. Met de wettelijk ter plekke maximaal toegestane snelheid botste ik op een vrouw die mij tegen alle geldende voorschriften in tegemoet kwam.

 52. De andere auto kwam met de mijne in botsing zonder mij zijn bedoeling kenbaar te maken.

  1. Ik had de hele dag planten ingekocht. Toen ik de kruising naderde, groeide er plotseling een flinke struik in mijn gezichtsveld en ik kon het andere voertuig totaal niet meer zien.

 53. De paal raasde op mij af en net toen ik uit wilde wijken botste ik er frontaal op.

 54. Het paard liep over de rijbaan zonder zich er volgens de voorschriften van te vergewissen of deze vrij was!

 55. Mijn bruid heeft de agenten, die het ongeval kwamen opnemen, alles laten zien wat ze maar wilden zien..

 56. Aangezien ik niet meer met mijn man samenleef, verzoek ik U een competente vertegenwoordiger langs te sturen.

 57. Mij treft aan het ongeval in het geheel geen schuld! De oorzaak was die jonge vrouw in minirok. Als u een man bent is een verdere verklaring overbodig; als u een vrouw bent begrijpt u het sowieso niet!

 58. Mijnheer, alle rekeningen die ik ontvang stop ik in een grote trommel. Elke maand haalt mijn zoontje er geblinddoekt 3 uit, die ik dan betaal. Ik verzoek u dan ook te wachten tot het lot u getroffen heeft.

 59. Bij voorbaat uw dank,