Herhaling - tautologie - pleonasme

Herhaling

Je gebruikt twee keer hetzelfde woord.

Geld, geld is het enige wat hem bezig houdt.

Ja, ja, je kunt me nog meer vertellen.

Nooit, nooit ga ik daar nog eens naar toe!

Tautologie

Je zegt twee keer hetzelfde met verschillende woorden. De woorden betekenen ongeveer hetzelfde en behoren tot dezelfde woordsoort.

Dat weet hij wis en waarachtig wel.

Zij kenden daar heg noch steg.

Hij werd met veel pracht en praal begraven.

Wij zijn genoodzaakt u te moeten ontslaan.

Wie heeft het recht dat te mogen zeggen.

Maar ik was echter wel benieuwd.

Pleonasme

Je zegt twee keer ongeveer hetzelfde met verschillende woorden en de woorden behoren tot verschillende woordsoorten. Je gebruikt het om een eigenschap van iets te benadrukken.

De gele zonnebloemen maken de kamer veel gezelliger.

In deze witte sneeuw heb ik een zonnebril nodig.

De grijze mist maakt de straat nog troostelozer.

“Ik ga op kraamvisite bij de pas geboren baby”

De uitvoer naar het buitenland is het laatste jaar toegenomen.

hete zon,

houten boomstam

oude grijsaard