Drogredenen

Drogredenen zijn argumenten die niet geldig zijn. De schrijver (spreker) gebruikt deze om zijn publiek te beïnvloeden Een aantal van die drogredenen vind je hieronder.

Valse vergelijking:

Het geschiedenisonderwijs kan beter worden afgeschaft. Wat gebeurd is, is gebeurd. Een versleten jas gooi je toch ook weg!

Het is niet goed dat een volk zijn eigen regering mag kiezen. Een kind mag toch ook niet zijn opvoeders kiezen.

Verkeerde autoriteit:

De Postbank is de beste bank voor de gewone man. Dat zegt onze leraar ook.

Onjuiste oorzaak-gevolgrelatie: (niet bewezen verband tussen oorzaak en gevolg)

Het vertrek van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal heeft het gewenste effect gehad want sindsdien zijn er geen meisjes meer bij de spelers in het hotel geweest.

Op-de-manspelen of persoonlijke aanval:

Moeder tegen haar dochter van dertien: “Je moet me altijd de waarheid vertellen.”

Dochter: “Dat moet jij net zeggen! Jij hebt me altijd wijs gemaakt dat baby’s door de ooievaar gebracht werden.”

Ontduiken van de bewijslast:

Big Brother is een goed programma. Dat zal iedereen met me eens zijn.

Overhaaste generalisatie:

De winnaar van het Groot Dictee der Nederlands taal heeft acht spelfouten gemaakt. Met het spellingsonderwijs is het dus droevig gesteld.

Cirkelredenering:

God bestaat, want dat staat in de bijbel en de bijbel is het woord van God.

of

Leraren zijn over het algemeen eigenwijs. Dat is geen wonder, want daar zijn het leraren voor

of

Je moet je niet bemoeien met het gedrag van je buurmeisje. Dat is jouw zaak niet, want daar heb je niets mee te maken.

Meelopersmotief:

Waarom zou ik geen afval op straat gooien? Iedereen doet het toch!