Paradox

Een paradox is een schijnbare tegenstelling. Hij bestaat uit een combinatie van dingen die op het eerste gezicht niet kan, maar die, als je nog eens nadenkt, wel degelijk mogelijk is.

Voorbeelden

  1. Vele eersten zullen de laatsten zijn.

  2. Het is vervelend beroemd te zijn, als niemand je herkent.

  3. Schrijven is de kunst van het schrappen.

  4. Weinig alchol kan te veel zijn.

  5. Hoe gespecialiseerder iemand is, des te minder kan hij.