Soorten bronnen

2A Soorten bronnen

In zijn bijdrage ‘Evalueren van Internetinformatie’ benadert Gilbert Deketelaere internet in een aantal te nemen stappen.

Vooraleer tot evaluatiecriteria over te gaan, is het belangrijk te zien over welke websites we het hebben. Pas als je de doelen kent, kun je immers oordelen.

Een eerste stap is de categorie te achterhalen waartoe de website behoort, want elke soort heeft immers eigen bedoelingen.

Betreft het een:

* persuasieve website;

* commerciële website;

* informatieve website;* nieuwswebsite;* persoonlijke website.

Het herkennen van de sites is al een onderzoek waard; immers niet alleen is er vaak een combinatie van bedoelingen, er is in veel gevallen met opzet een verdoezeling en verdraaiing van bedoelingen. Het meest uitgesproken op dat terrein zijn de humoristische sites, maar die zijn ook makkelijk herkenbaar.

Toch is het goed om deze verschillen heel nadrukkelijk te leren ontdekken. Hiervoor is een oppervlakkig bekijken van een site uit den boze. De trage methode van het doorgronden van een site staat haaks op het zapgedrag van de gebruiker. Ook al is de surfpraktijk compleet anders, leerkrachten moeten er op durven wijzen dat vluchtigheid tot veel verkeerde interpretaties kan leiden. Webmasters buiten dit in hun voordeel uit, een praktijk die vooral ingegeven wordt door winstbejag. En er wordt veel geld verdiend op internet.