Enkele problemen bij samenstellingen

Samenstellingen worden in principe aan elkaar geschreven, maar.........

autoongeluk----------------auto-ongeluk

lössstreken------------------löss-streken

radioantenne is wel goed.

Pas op bij:

een edel man----------------een edelman

een hoge school------------een hogeschool

het oude mannenhuis----het oudemannenhuis

de eerste hulpverlening- de eerstehulpverlening

De Tweede-Kamerzitting--de tweede Kamerzitting

een Rode-Kruiszuster-------een rode Kruiszuster

Wat is goed?

eerstejaarsstudent of eerstejaars student

Allebei goed. In het eerste geval is het een samenstelling, in het tweede geval is eerstejaars een bijvoeglijk naamwoord. Daar kan nog een ander bijvoeglijk naamwoord bijgeplaatst worden: een eerstejaars vrouwelijke student.

maximum uitkering of maximumuitkering

Alleen het tweede is goed. Maximum is een zn. Hier is dus sprake van een samenstelling (ook goed: maximale uitkering)

rechter buurman of rechterbuurman

Combinaties met rechter of linker worden als samenstellingen beschouwd en moeten dus aan elkaar geschreven worden. Linkervleugel, rechterhand, linkeroog, rechteroever, linkerachterbuurman, enz.

Getallen

Getallen beneden de honderd schrijven we aan elkaar: negentien, vierenvijftig.

Bij getallen boven de honderd schrijven we het tweede getal er los achter: honderd een of honderd en een, honderd eenenveertig of honderd en eenenveertig.

De veelvouden van honderd schrijven we aan elkaar: driehonderd, vijftienhonderd.

Hetzelfde geldt voor de getallen met duizend:

drieduizend, vijfduizend driehonderd eenentachtig.

Maar: de veelvouden van miljoen en miljard worden los geschreven:

vijf miljoen, twee miljard.

Verbindingen met half (halfjaarlijks) en met maal (tweemaal , dertigmaal) worden aan elkaar geschreven.

Let op bij breuken:

drievierde, zesachtste.

drie drievierde, vier eenderde.

Aardrijkskundige namen:

Noord-Brabantse, Zeeuws-Vlaams,

Belgisch-Limburg, Oost-Groninger,

West-Fries.


spelling probleemwoorden

www.cambiumned.nl/oefeningen/probleemwoorden-1/

nl.pinterest.com/pin/564990715734354132/