Archaïsme

Onder archaïsmen verstaan we ouderwetse woorden.

Voorbeeld: desalniettemin in plaats van toch, derhalve in plaats van daarom, welke in plaats van die, zulks in plaats van zo, ter zake van in plaats van in verband met.

Andere voorbeelden: om niet (gratis), aanschellen (aanbellen), abject (verwerpelijk), gaarne (graag),

helegaar (helemaal), ten onzent (bij ons), ter sponde (in bed), drinklokaal (kroeg), me dunkt (ik denk),

koddig personage (leuk iemand), per spoor (per trein), rijwiel (fiets).

Mensen die dergelijke verouderde uitdrukkingen gebruiken doen dat om deftig te lijken.

Luister maar eens een keer naar de troonrede!