Cliché

Een cliché is een afgesleten woord of nietszeggende uitdrukking. Probeer clichés in je taalgebruik zoveel mogelijk te vermijden.

Bijvoorbeeld:

  • “Als we nu eens allemaal onze schouders zetten onder het plan en ieder zijn steentje bijdraagt tot het slagen ervan, dan zijn we al een heel eind verder”.

  • “Ken ik jou niet ergens van?”

  • “Tussen de buien door is het droog en wat vandaag valt, valt morgen niet meer”.

Zie ook: cliché (klikken)